Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La Generalitat elimina las tasas al despliegue de fibra óptica en las carreteras

La Generalitat elimina las tasas al despliegue de fibra óptica en las carreteras

La Generalitat suprimeix les taxes del desplegament de fibra òptica a les carreteres

La Generalitat ha aprovat la modificació de la Llei de taxes de la Generalitat per a suprimir les taxes del desplegament de fibra òptica a les carreteres, la qual cosa facilitarà l'extensió de la cobertura de banda ampla a les zones rurals poc poblades i els polígons industrials.

La mesura s'inclou en la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat publicada la setmana passada en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

El desplegament de xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat depén, en gran manera, de l'autorització per a la realització d'obres i instal·lacions a zones de domini públic de les carreteres d'àmbit autonòmic.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha reconegut que "la Generalitat estava imposant unes taxes molt altes que exercien un efecte dissuasiu sobre els operadors de telecomunicacions i paralitzaven el desplegament de xarxes de banda ampla".

Segons el conseller, "la modificació de la Llei de taxes resultava imprescindible per a fer viables aquestes inversions, i reduir els costos elevats del desplegament de xarxes, que feien que els operadors no atengueren adequadament les necessitats de les diverses poblacions de l'interior rural de la Comunitat".

La Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, imposava taxes a la instal·lació de conduccions destinades a telecomunicacions (43 euros per metre lineal), la qual cosa superava en un 75 % la mitjana de totes les comunitats autònomes.

Amb aquest canvi, la Comunitat oferirà unes condicions per a la inversió dels operadors de telecomunicacions semblants a les de la resta de l'Estat, que suprimiran així el greuge comparatiu enfront d'altres regions i afavoriran el desplegament de xarxes de banda ampla d'alta velocitat al territori.

Soler ha destacat que, amb aquesta iniciativa, "la Comunitat es converteix en una de les dues úniques comunitats autònomes, junt amb el País Basc, que té una exempció total de taxes del desplegament de xarxes de banda ampla a les zones de domini públic de les carreteres".

Fomentar la inversió dels operadors

S'estima que dels elevats costos que comporta el desplegament de xarxes de fibra òptica en l'àmbit rural, més del 75 % són derivats de l'obra civil per a la construcció d'infraestructures de suport o passives (conductes, cambres subterrànies, boques d'inspecció, distribuïdors, pals, suports, instal·lacions d'antenes, torres i altres construccions de suport).

A més, com a principals barreres al desplegament d'aquestes xarxes, la directiva europea 2014/61/UE destaca els procediments administratius d'autorització, la ineficiència en la utilització d'infraestructures existents i els obstacles a la realització d'obres civils noves.

"La taxes que estem suprimint -ha explicat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic- generaven una gran contradicció; que fora la mateixa Administració la que mantenia un dels principals obstacles a l'extensió de la cobertura en tota la Comunitat".

El conseller ha recordat que "la supressió d'aquestes taxes havia sigut molt demanada pel sector de les telecomunicacions, ja que la realitat del desplegament de fibra a les àrees rurals de la Comunitat dista molt dels objectius marcats per la Unió Europea per a 2020".

Pla de banda ampla

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ha posat en marxa el Pla de banda ampla d'alta velocitat de la Generalitat.

Aquest pla recull els objectius que la Comissió Europa estableix fins a 2020 per a avançar cap a una cobertura per a tots els habitatges, urbans i rurals, de connectivitat a 100 megabits per segon o superior, amb capacitat de ser migrada a 1 gigabit per segon.

En termes d'infraestructures, aquests objectius impliquen la disponibilitat de xarxes basades en fibra òptica que arriben a l'usuari final o, almenys, molt prop de l'usuari connectat.

A la Comunitat, la fibra òptica arriba fonamentalment a zones costaneres amb elevada densitat de població. Les zones on el desplegament d'aquestes xarxes és inferior són les rurals i les d'interior i, pel que fa a àrees d'activitat econòmica, gran part dels polígons industrials no tenen fibra òptica per a la connectivitat de les empreses.

Aquest dèficit de cobertura es deu al fet que aquestes zones no tenen incentiu suficient en el mercat liberalitzat de les telecomunicacions, ja que les inversions necessàries solen ser més elevades, per la dispersió territorial dels nuclis de població i el retorn molt inferior, per la demanda reduïda.

Vicent Soler ha afirmat que "les taxes de la Generalitat, vigents fins al moment, desincentivaven la inversió, malgrat que una de les prioritats del Consell és portar la cobertura de xarxes de banda ampla a tots els racons de la Comunitat, com a factor d'inclusió social, vertebració territorial i motor del canvi de model econòmic".

Per a esmenar aquesta contradicció, s'ha aprovat la modificació de la Llei 20/2017, en concret l'article 13.1-1, que regula el fet imposable de la taxa per ús comú especial o ús privatiu dels béns de domini públic de la Generalitat, en particular el domini públic viari.

Amb aquesta modificació, no es realitzarà el fet imposable quan l'ocupació o l'ús dels béns de domini públic autonòmic comporten el desplegament o l'explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions que permeta oferir serveis de banda ampla alineats amb els objectius estratègics de la Generalitat en aquest àmbit.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial