Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La Generalitat comptarà amb recursos especialitzats per a assegurar un rigorós sistema de control de qualitat en la transformació digital de l'administració valenciana

La Generalitat comptarà amb recursos especialitzats per a assegurar un rigorós sistema de control de qualitat en la transformació digital de l'administració valenciana

La Generalitat es dotarà de recursos especialitzats per a assegurar un rigorós sistema de control de qualitat en la transformació digital de l'administració valenciana a través d'un contracte que s'emmarca en les accions urgents iniciades pel nou Consell per a completar la transformació digital de la Generalitat, després d'anys de mera estratègia de màrqueting en qüestions de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).

El Consell ha autoritzat la contractació de serveis per a donar suport tècnic en tecnologies i assegurar la qualitat dels projectes i serveis TIC, imprescindible per a garantir la necessària transformació digital que requerix l'administració valenciana.

El contracte, amb una duració de 4 anys prorrogables i dividit en quatre lots, compta amb un pressupost de 9,7 milions d'euros, que en el cas de produir-se les pròrrogues aconseguiria un import de 13,5 milions.

El suport tècnic inclourà quatre àrees d'activitat essencials com són la gestió i demanda de projectes; gestió de serveis i control de proveïdors; gestió d'entregues i control de qualitat; així com la gestió de la qualitat i millora contínua.

El contracte s'ha dividit en quatre lots amb l'objectiu que puguen participar les pimes valencianes, oblidant la grandària de les empreses i guanyant en especialització, atés que els serveis de cada lot es poden realitzar per equips de personal compostos per 5 o 6 treballadors.

Fins ara, la política habitual a l'hora de realitzar licitacions era la del "macroconcurs" i contractes en mans de grans empreses o de multinacionals, per la qual cosa quedaven oblidades les pimes valencianes del sector TIC, que només han arreplegat les molles dels grans contractes en un règim de subcontractació.

El contracte augmentarà la inversió en les TIC de la Generalitat i es milloraran els actius amb què compte en l'actualitat, a més de generar estalvis de manteniment en productes ineficients i de mala qualitat que posteriorment generaven majors gastos de manteniment.

El repte de la transformació digital de la Generalitat

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) gestionarà durant esta legislatura el repte de la transformació digital que necessita la Generalitat. Res de l'existent fins ara afavorix la implantació de l'administració electrònica.

La política TIC de la Generalitat en l'etapa anterior es caracteritzava per la falta de coherència en les decisions adoptades, la carència d'un pla estratègic i la disminució de les inversions.

Cal tindre en compte que la DGTIC gestiona prop de 135.000 llocs de treball (equips informàtics), 1.400 aplicacions informàtiques i prop de 550 serveis electrònics.

A més, ha de donar resposta a les més de 170.000 incidències d'informàtica i comunicacions que rep anualment, així com als incidents de seguretat de la informació.

Així mateix, compta amb 18 Centres de Processament de Dades a què es connecten prop de 3.500 seus a través de la xarxa corporativa de la Generalitat, entre centres docents, sanitaris i conselleries. I, finalment, oferix serveis d'e-formació a més de 220.000 persones a través de la plataforma de formació online de la Generalitat.

La contractació externa obeïx a que la matèria del contracte requerix de personal tècnic especialitzat amb certificacions en diferents normatives internacionals del sector TIC per a estes tasques de gestió i control de la qualitat.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial