Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La Generalitat adapta la seua plataforma de formació on-line perquè tots els seus cursos siguen accessibles des de mòbils i tauletes tàctils

La Generalitat adapta la seua plataforma de formació on-line perquè tots els seus cursos siguen accessibles des de mòbils i tauletes tàctils

La Generalitat està adaptant la seua plataforma de formació on-line perquè tots els seus cursos siguen accessibles des de mòbils i tauletes tàctils, per mitjà del programari lliure que utilitza l'aplicació Moodle. Este canvi suposa un important avanç respecte al sistema utilitzat fins ara per eFormación.

El director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Vicente Aguiló, ha explicat que "eFormación havia quedat tecnològicament obsoleta i era evident la necessitat de reestructurar el projecte per a assegurar el seu manteniment futur".

"El nostre objectiu -ha continuat Aguiló- és donar resposta a les noves necessitats de formació on-line que han anat sorgint en els últims temps i solucionar els problemes de mobilitat i accessibilitat de la plataforma eFormación".

Com ha explicat el director general, eFormación és una plataforma d'aprenentatge electrònic que dóna servei a múltiples organitzacions (SERVEF, IVAP, IVAJ, CdT, etc.), que la utilitzen per a oferir cursos per Internet des dels seus distints campus. Compta amb un mateix panell de control per a totes les organitzacions participants, que planifiquen els seus plans de formació i mostren els cursos que oferixen, la ubicació, les dates, etc. Tota esta informació pot consultar-se en la web www.eformacion.gva.es.

En els seus 15 anys d'història, la plataforma eFormación ha oferit més de 700 cursos diferents de diverses organitzacions, que oferixen formació a empleats públics i ciutadania. D'ells, actualment romanen actius prop de 500 i, en les noves edicions, els cursos aniran progressivament adaptant-se a Moodle per a ser accessibles des de mòbils i tauletes tàctils.

Del total de cursos, enguany la Generalitat oferix directament 35. Entre ells, els referits a matèries com a llengua de signes, reciclatge de residus d'origen domèstic, intel·ligència emocional, ús d'Internet per a menors, gestió de la seguretat en el correu electrònic, xarxes socials, xarxes wi-fi i P2P o dispositius mòbils iOS i Android.

Així mateix, hi ha cursos sobre la contribució de la llar al canvi climàtic, la firma electrònica, l'eXeLearning i la gestió i manteniment d'instal·lacions esportives. També s'oferixen cursos exclusius per a empreses i autònoms sobre l'ús de xarxes socials i comerç electrònic.

Adaptació progressiva a la plataforma Moodle

Actualment, la DGTIC està treballant en la primera fase del projecte d'evolució tecnològica d'eFormación, que consistix en la integració de les noves aules Moodle en la plataforma. Així, s'ha començat per ampliar les funcionalitats del sistema per a oferir la mateixa formació en dos formats d'aula virtual: aules clàssiques i Moodle. L'objectiu és evolucionar cap a la tecnologia que utilitza l'aplicació Moodle, un entorn virtual d'aprenentatge que oferix múltiples avantatges a la plataforma.

Moodle compta amb una gran diversitat d'elements per a promoure l'aprenentatge i evoluciona amb major rapidesa davant de noves necessitats, gràcies al desenvolupament de complements (plug-ins) que realitza la seua àmplia comunitat de desenvolupadors.

Com ha assenyalat Vicente Aguiló, "l'avantatge, més enllà de l'estalvi en llicències de programari, és que el manteniment és constant i permet comptar amb noves prestacions a cada moment , segons les va demanant el mercat per ser les més habituals en la formació per Internet".

"La nova plataforma compta amb aplicacions mòbils i és més accessible, cosa que han demandat moltes de les organitzacions, com el SERVEF, per a millorar la formació de tots els col·lectius i potenciar la seua inclusió digital", ha explicat el director general.

Cursos on-line gratuïts

La plataforma Moodle permet incorporar cursos MOOC, que són cursos que s'impartixen on-line de manera massiva i gratuïta. A més, permet també utilitzar el que es coneix com gamificació, tècniques de joc aplicades a la formació per a augmentar la motivació i la implicació dels alumnes.

El projecte consta de tres fases: la primera, que finalitza ara i en la que s'han ampliat les funcionalitats perquè els plans de formació tinguen edicions dels mateixos cursos tant en l'entorn actual d'eFormación com en Moodle; una segona fase, en la que s'implementarà la gestió autònoma del panell de control per part de les organitzacions en Moodle; i la tercera, en la que s'eliminaran les aules clàssiques i migraran a Moodle totes les organitzacions participants de la plataforma.

"La dificultat del procés radica en com traslladar al nou model les dades administratives i els continguts dels cursos que allotja la plataforma actual", ha explicat el director general. L'objectiu és mantindre les actuals prestacions que eFormación oferix als seus usuaris, més enllà d'impartir cursos on-line, perquè oferix a les organitzacions un complet sistema de gestió dels seus plans de formació", ha destacat.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial