Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La factura electrònica ha suposat un pas decisiu de la Generalitat cap a la nova Administració

La factura electrònica ha suposat un pas decisiu de la Generalitat cap a la nova Administració

La factura electrònica ha suposat un pas decisiu de la Generalitat cap a la nova Administració, després de la introducció de l'obligatorietat d'esta per a tots els proveïdors de la Generalitat i altres entitats i organismes dependents de l'Administració des de l'1 de juliol passat.

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha participat este matí, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTI), en el seminari sobre facturació electrònica organitzat per Socinfo a Madrid.

La Generalitat, a través d'una disposició addicional de la Llei 5/2013, de Mesures Fiscals de la Generalitat, introduïx l'obligatorietat de facturar electrònicament per a les persones jurídiques, mesura que va entrar en vigor a la Comunitat Valenciana al juliol de 2014, anticipant-se així a la normativa estatal que la va fer obligatòria el 15 de gener de 2015.

D'esta manera, la Generalitat ha passat de tindre al voltant de 200 proveïdors acreditats al gener 2014 a més de 700 al juliol, superant la xifra de 3.000 proveïdors acreditats en l'actualitat, al mateix temps que el nombre de factures electròniques que es reben creixen mes a mes.

En este sentit, en el primer semestre de 2014 es van rebre al voltant de 3.000 factures al mes, mentres que amb l'entrada en vigor de l'obligatorietat de facturació electrònica al juliol es va arribar a les 10.800. Al desembre, el nombre de factures electròniques que es van rebre va pujar a més de 18.000.

La facturació electrònica a través de la plataforma Ge-factura permet, a més, que els proveïdors puguen consultar en qualsevol moment la informació sobre les factures electròniques que han remés a la Generalitat i la resta d'organismes adherits a este sistema.

La plataforma de factura electrònica Ge-factura és el sistema que permet la facturació electrònica a l'Administració de la Generalitat, a la qual es poden adherir entitats autònomes, empreses i institucions d'autogovern de la Generalitat interessades a oferir este servici als seus proveïdors, així com altres administracions públiques valencianes.

El Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Factures de la Generalitat (RUF), introduïx l'obligació que totes les factures es registren. D'esta manera, les factures electròniques passen a rebre un "doble registre", ja que es registren de manera automàtica en la plataforma Ge-factura i posteriorment en el RUF.

A més, cal destacar que una vegada registrada electrònicament la factura, la mateixa plataforma Ge-factura fa una anotació de manera automàtica en el RUF, amb la qual cosa passa a estar comptabilitzada i es procedix a tramitar-la i pagar-la. Des que es va implantar, el RUF ha demostrat ser un instrument d'eficàcia, transparència i control pressupostari.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial