Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La Diputació de Castelló i la Generalitat col·laboren per a millorar els servicis d’Administració electrònica als municipis

La Diputació de Castelló i la Generalitat col·laboren per a millorar els servicis d’Administració electrònica als municipis

La directora general de Tecnologies de la Informació, Sofia Bellés, s'ha reunit hui amb Pablo Roig, diputat delegat del Servici Provincial d'Assessorament a Municipis de la Diputació de Castelló (SEPAM), amb l'objectiu de reforçar la col•laboració d'ambdós institucions per a impulsar l'Administració electrònica en els municipis de la província de Castelló.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, establix que les entitats locals han de dur a terme un procés de transformació i modernització per a oferir més eficiència i qualitat en els servicis públics de manera igualitària i personalitzada a la ciutadania i les empreses.

Per a això, i a fi d'aconseguir una Administració pública valenciana cohesionada, interrelacionada i interoperable, la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) van firmar en 2008 un conveni marc de col·laboració en matèria d'Administració electrònica, prorrogat més tard fins a 2016.

La Generalitat i la Diputació de Castelló perseguixen reforçar esta cooperació per a continuar impulsant l'ús de les noves tecnologies entre la ciutadania i millorar la relació amb les administracions locals, i oferir servicis públics electrònics de qualitat des de qualsevol municipi.

Amb esta finalitat, la Direcció General de Tecnologies de la Informació ha posat a disposició de la Diputació i les entitats locals distintes solucions tecnològiques perquè els seus ciutadans puguen interactuar amb l'Administració local per mitjans telemàtics.

La directora ha explicat que la Generalitat compta amb la Plataforma d'Administració Electrònica per a Entitats Locals que "dota els ajuntaments de les solucions tecnològiques necessàries per a oferir servicis electrònics". En la mateixa línia, en 2013 la Diputació va començar un projecte per a implantar un gestor d'expedients únic, que ja s'ha posat en marxa en el 83% dels municipis de menys de 5.000 habitants.

Segons la directora, "la finalitat és que el ciutadà reconega una única Administració pública a la qual s'accedix per distints canals que complixen les necessitats d'accessibilitat i personalització en la provisió de servicis públics".

Així mateix, ha dit, "reduir càrregues administratives i aconseguir que siga possible interactuar amb l'Administració sense cues ni horaris i des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, amb la mateixa validesa que quan es realitza un tràmit de manera presencial".

Interoperabilitat entre administracions

La directora general ha explicat que també s'ha oferit a la Diputació la possibilitat de disposar dels servicis de verificació de dades de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de Dades Segures (PAI) de la Generalitat.

La PAI aporta una millor relació entre les administracions i la ciutadania, ja que, per exemple, els ajuntaments poden consultar dades directament a través de la plataforma, en compte de demanar novament còpies del DNI o de títols acreditatius, entre altres, quan la informació ja està en mans de l'Administració.

La plataforma facilita la interoperabilitat i l'intercanvi segur de dades entre els diferents sistemes d'informació de les administracions públiques, per mitjà d'un entorn de fàcil gestió i seguiment.

Facturació electrònica

D'altra banda, la Generalitat ha posat a disposició dels ajuntaments la Plataforma de Facturació Electrònica de l'Administració Valenciana, Ge-factura, que serà d'ús obligatori en la Generalitat a partir de l'1 de juliol de 2014.

Ge-factura permet la facturació electrònica dels proveïdors de qualsevol Administració pública de la Comunitat a través d'una única plataforma. Poden adherir-se tant les entitats locals com altres entitats, empreses i la resta del sector públic de la Generalitat, a més d'altres institucions d'autogovern i universitats.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial