Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere En només 10 dies s'han donat d'alta en Ge-factura 760 proveïdors i han remés factures electròniques 230

En només 10 dies s'han donat d'alta en Ge-factura 760 proveïdors i han remés factures electròniques 230

En només deu dies s'han donat d'alta en Ge-factura 760 proveïdors de la Generalitat i altres ens adherits a este sistema, i han remés factures electròniques un total de 230.

Així es desprén de les dades del Balanç dels primers dies de vigència de la plataforma electrònica de facturació de la Generalitat que ha presentat el conseller d'Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues, en la reunió del Ple del Consell. Cal recordar que a la Comunitat Valenciana és obligatori facturar en format electrònic des del passat dia 1 de juliol, avançant-se així a la normativa estatal que fixa per al pròxim 15 de gener de 2015 l'obligatorietat de facturar en format electrònic.

Entre les dades més rellevants cal destacar els importants estalvis i beneficis que, tant per a l'administració valenciana com per a les empreses, generarà este sistema. Així, s'ha estimat que en termes econòmics, Ge-factura permetrà uns estalvis per a la Generalitat de 500.000 euros anuals en la seua fase inicial, quantitat que podran pràcticament triplicar-se més avant.

A més, amb la implantació d'este sistema l'administració aconseguix un major control comptable de les factures i els gastos públics, permetent a més la possibilitat d'efectuar un seguiment rigorós dels períodes de pagaments, als efectes de complir amb la limitació fixada per la normativa antimorositat. A més, Ge-factura és una ferramenta que reforça la lluita contra el frau, ja que la informació del registre comptable pot ser remesa a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària per a assegurar el compliment de les obligacions tributàries.

Des del punt de vista dels proveïdors cal tindre en compte que amb la implantació de la facturació electrònica estos s'estalviaran importants gastos de desplaçament, gestories i tràmits, i poden beneficiar-se de la reducció dels terminis de tramitació de les factures. A més, els proveïdors guanyen en seguretat jurídica, ja que poden tindre constància immediata de la data de presentació i anotació de la seua factura en el registre, així com fer un seguiment del procés que està portant la seua factura, amb la qual cosa podran organitzar millor la seua tresoreria i al seu torn, els seus pagaments.

Així mateix, és important destacar que la implantació del sistema de facturació electrònica denota una especial sensibilitat amb el medi ambient.

Campanya de difusió

De cara a l'entrada en vigor de l'obligatorietat de facturar en format electrònic, des de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, s'ha realitzat una campanya d'informació entre els proveïdors de la Generalitat i la ciutadania en general, a fi de donar la major difusió a este canvi normatiu.

Així, s'ha realitzat una publitramesa informativa a més de 5.000 proveïdors de la Generalitat i altres ens adherits a esta plataforma, i s'ha col·locat en les web de GVA i la resta de conselleries botons informatius i bàners des dels que es pot accedir a tota la informació d'utilitat sobre l'ús d'esta plataforma.

A més, cal destacar que des del telèfon d'informació de la Generalitat 012 s'està informant d'esta nova mesura i per a això s'ha impartit formació específica als professionals d'este sistema.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial