Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El sistema telemàtic SAR@ permet estalviar més de 2,3 milions d'euros en impresos

El sistema telemàtic SAR@ permet estalviar més de 2,3 milions d'euros en impresos

La Generalitat ha estalviat quasi 2,4 milions d'euros en impresos amb l'ús de l'aplicació telemàtica Sistema d'Ajuda a la Recepció de l'Autoliquidació, SAR@, que permet la descàrrega a través d'Internet i la presentació telemàtica de determinats impostos i taxes.

La Direcció General de Tributs i Joc de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública estima que l'aplicació serà utilitzada en 2014 per més de 210.000 contribuents valencians, per a gestionar al llarg d'enguany el pagament d'al voltant de 240 milions d'euros en tributs sense haver de desplaçar-se físicament a les oficines públiques.

SAR@ va ser posat en marxa en 2007 i des de llavors ha canalitzat la presentació de més de 9 milions de declaracions tributàries pels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, tributs sobre el joc i taxes de la Generalitat.

Atés que el sistema integra també la lectura automatitzada dels impresos, ha permés estalviar a l'administració tributària unes 174.000 hores de treball manual d'integració de dades en els últims 8 anys, cosa que ha fet possible que s'haja reassignat al personal dedicat a eixes tasques a altres relacionades amb el control gestor i la lluita contra el frau fiscal.

La descàrrega d'impresos de declaració d'impostos de la Generalitat a través d'Internet és gratuïta des de fa diversos anys, mentres que es manté el pagament de taxes per la compra de preimpresos en paper, la qual cosa sens dubte ha influït en el fet que en els últims cinc anys més del 78% dels valencians haja utilitzat la xarxa per a abaixar-se els impresos de declaració tributària.

Dels dits impresos electrònics, el 87,41% va ser omplit a través de les aplicacions d'ajuda del SAR@, que permet la integració directa de la informació en les bases de dades de l'administració tributària valenciana.

L'evolució a l'alça de la descàrrega d'impresos per Internet i el consegüent estalvi per als ciutadans, ha sigut especialment destacable en el cas del model 045 de taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, en la modalitat de màquines recreatives o d'atzar, que és descarregat electrònicament en el 99,3% dels casos.

De la mateixa manera, s'ha generalitzat en el cas de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en què el model 600 es descarrega d'Internet en quasi el 88,46% dels casos, i en el impost sobre successions i donacions, en què la descàrrega d'Internet és de més del 92,80%.

En l'actualitat, Sar@ disposa de 117 utilitats de generació, assistència a l'ompliment i presentació de declaracions d'impostos gestionats per la Generalitat.

Opció de pagament electrònic

La Direcció General de Tributs i Joc calcula que més de 210.000 contribuents pagaran impostos de forma electrònica al llarg de 2014, cosa que implica que ho faran el 31,1% dels contribuents que disposen d'esta opció de pagament.

El pagament electrònic és especialment utilitzat en determinats tipus de model de declaració, com el de la taxa de la taxa fiscal de màquines recreatives, en què s'utilitza en el 99,8% dels casos, o en el del model 600 de transmissions patrimonials, en què és la forma de pagament en més del 20,6%% dels casos.

L'elecció del pagament electrònic estalvia a cada contribuent una mitjana de 45 minuts per visita entre els temps d'espera i atenció, pagament en entitat bancària i desplaçament d'anada i tornada. Esta forma de pagament a través d'Internet està disponible per a determinats col·lectius de professionals que presenten declaracions d'impostos en nom de tercers, al comprar una casa o un vehicle subjectes al impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

A més, amb caràcter general, pot usar-se per al pagament dels tributs sobre el joc a través de màquines recreatives, així com els receptors de servicis de la Generalitat que han de pagar taxes, que tenen a la seua disposició la modalitat de pagament telemàtic genèric posada en marxa en el mes de maig de 2010.

La promoció de l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit del pagament d'impostos i taxes a la Generalitat s'emmarca en l'execució del pla de Simplificació i reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat, SIRCA, que té entre els seus objectius facilitar als ciutadans i les empreses la relació amb la Generalitat, fent-la més àgil i eficient, amb l'eliminació de tràmits, de l'exigència de certs documents o dels desplaçaments físics a les dependències administratives.

La descàrrega de les distintes opcions de SAR@ de presentació i pagament electrònic està disponible en el Portal Tributari de la Generalitat i s'hi accedix de forma directa a través de www.gva.es/tributs.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial