Publicador de continguts

Ves enrere El DOCV publica les normes sobre l’ús segur de les tecnologies en la Generalitat

El DOCV publica les normes sobre l’ús segur de les tecnologies en la Generalitat

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha publicat hui l'orde de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública que establix les normes sobre l'ús segur dels mitjans tecnològics que formen part dels sistemes d'informació en l'Administració de la Generalitat.

El principal objectiu d'esta orde és minimitzar les possibles amenaces que posen en risc la seguretat dels sistemes d'informació de la Generalitat.

Per a això, s'establixen una sèrie de normes que seran de compliment obligatori per a tots els usuaris, és a dir, qualsevol persona que utilitze o posseïsca accés als mitjans tecnològics que posa a la seua disposició l'Administració de la Generalitat.

El principi fonamental que preveu esta disposició és que la seguretat de la informació depén de totes les persones que participen en el seu tractament. Per això, fixa que tots els usuaris han de respectar les mesures de seguretat que s'establisquen i notificar com més prompte millor als responsables en cada cas els esdeveniments i punts dèbils de la seguretat de la informació que detecten.

Al seu torn, indica que els mitjans tecnològics posats a disposició dels usuaris, tant ordinadors personals, com portàtils, aplicacions, programes, sistemes d'impressió, escaneig de documents, dispositius mòbils, l'accés a la xarxa corporativa i a Internet, són propietat de l'Administració de la Generalitat. En este sentit, s'introduïxen una sèrie d'indicacions sobre l'ús dels mitjans esmentats per part dels usuaris.

Entre elles destaca la prohibició d'executar programes informàtics en els mitjans tecnològics que formen part dels sistemes d'informació de la Generalitat, sense la llicència d'ús i autorització corresponent. Al seu torn, s'arreplega que està terminantment prohibida tota transmissió, distribució o emmagatzematge de qualsevol material obscé, difamatori, amenaçador o que constituïsca un atemptat contra la dignitat de les persones.

L'orde arreplega una sèrie de criteris a l'hora d'identificar-se per a accedir a qualsevol mitjà tecnològic de la Generalitat, entre els quals recomana que els usuaris utilitzen contrasenyes segures i custodien convenientment la seua clau d'accés i no la subministren, en cap cas, a terceres persones.

Quant a l'ús dels esmentats mitjans es detalla en cada cas les condicions en què s'ha d'operar de forma segura, fent especial insistència en la utilització dels comptes de correu electrònic corporatiu i en l'accés a Internet.