Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El DOCV publica l'acord marc per a la contractació centralitzada del lloguer de dispositius d'impressió, còpia i escaneig

El DOCV publica l'acord marc per a la contractació centralitzada del lloguer de dispositius d'impressió, còpia i escaneig

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica hui l'acord marc per a licitar la contractació centralitzada per a l'arrendament de dispositius d'impressió, còpia i escaneig per a l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.

L'acord marc respon a la necessitat de racionalitzar i unificar el model de gestió de la impressió per a totes les entitats vinculades a la central de compres, a fi de racionalitzar i optimitzar la infraestructura d'estos servicis; homogeneïtzar el parc d'equips; garantir la seguretat i control de la impressió, còpia i escaneig i disposar d'un model de gestió que unisca qualitat i millora contínua.

Els interessats a participar en este procés de contractació pública poden obtindre la documentació i informació en els punts següents:

Amb esta nova contractació centralitzada, la Generalitat espera estalviar un 20% respecte al cost actual de la gestió de la impressió, aproximadament 1,1 milions euros anuals, que durant tota la vigència del contracte poden arribar als 4, 4 milions d'euros.

L'acord marc preveu un termini de vigència de quatre anys, s'adjudicarà basant-se en preus unitaris i es desglossa en tres lots diferents, segons l'organització orgànica, funcional i geogràfica de les entitats i tenint en compte el volum d'usuaris per lot.

L'acord marc establix un pressupost estimat anual, calculat en funció del nombre d'usuaris i els dispositius i consum estimats, de 5.430.996,00 € anuals per la qual cosa, durant els quatre anys de vigència, es preveu un valor estimat pròxim als 22 milions.

Central de compres

La Generalitat, des de juliol de 2012, ha dut a terme licitacions conjuntes de paper, combustible, servicis postals, burofax, valisa, missatgeria, mediació d'assegurances i subministrament d'energia elèctrica, que han suposat fins a la data un estalvi superior als 15 milions d'euros.

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública inclourà també en breu la fórmula de contractació centralitzada per als servicis de neteja i les assegurances d'automòbils de la Generalitat.

L'objectiu de la contractació centralitzada és racionalitzar i ordenar l'adjudicació de contractes i aconseguir millors preus de mercat, així com agilitzar les compres públiques i reduir els terminis de compra i entrega.

A més, suposa aconseguir economies d'escala, atés que l'adhesió obligatòria de les conselleries i el sector públic implica un volum assegurat de centres destinataris dels béns i servicis centralitzats als proveïdors seleccionats.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial