Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell pren nota de l'Informe Anual 2014 d'Avanç i Seguiment del Pla SIRCA 2

El Consell pren nota de l'Informe Anual 2014 d'Avanç i Seguiment del Pla SIRCA 2

El Ple del Consell ha pres nota de l'Informe Anual 2014 d'Avanç i Seguiment de la segona part del Pla SIRCA (Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat).

Entre els èxits aconseguits destaca que el 96% dels procediments de certificació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social s'han realitzat de forma telemàtica (davant del 77,80% de 2013), i que el 89,37% dels procediments de certificació de la identitat s'han realitzat de forma telemàtica i no per mitjà de la presentació de fotocòpia del DNI (davant el 65,90% de 2013).

Respecte d'això, cap també destacar que el nombre de procediments que es pot iniciar per via electrònica s'ha incrementat en 31. Estos nous servicis en línia, junt amb els més de 700 que ja són electrònics, faciliten de forma efectiva la simplificació i, sobretot, la reducció de càrregues.

En la plataforma autonòmica d'intermediació de la Generalitat s'han publicat a més tres servicis de certificació sense paper corresponents a deutes tributaris autonòmics, família nombrosa i discapacitat.

Així mateix, en 2014 s'ha implantat la plataforma GE-FACTURA per a la gestió electrònica de les factures de la Generalitat.

També s'ha publicat el Decret 191/2014, que presenta entre les seues principals novetats la unificació del sistema d'actuació en totes les oficines de registre i aporta com a novetat la possibilitat de compartir l'oficina de registre en un mateix edifici i la creació del Registre Únic de la Generalitat.

A més, s'ha implantat el Sistema d'Informació del Mercat Interior Europeu (IMI) al 100% i s'ha implementat la ferramenta Governança en el portal GVA perquè ciutadans, empreses i altres administracions puguen traslladar a l'administració la seua opinió sobre les àrees o procediments concrets en què consideren que ha de centrar-se el procés de simplificació normativa.

Actuacions en l'àmbit normatiu

A més, s'ha continuat amb la revisió i modificació de lleis autonòmiques vigents, de manera que el total acumulat de normes revisades ascendix a 205 (121 normes en 2013 i 84 en 2014).

També s'ha publicat el Decret 176/2014 de 10 d'octubre pel qual es regulen els convenis que subscriu la Generalitat i el seu registre, amb la qual cosa culmina la revisió del procediment. Quant a les subvencions s'ha elaborat una nova Llei d'Hisenda Pública del sector públic instrumental i de subvencions, que regula de forma global la concessió d'ajudes per part de la Generalitat i dels ens del sector públic dependents.

També s'ha continuat amb les accions per a fer efectives les mesures horitzontals de xoc, derivades de l'anterior pla, que encara estan pendents d'implementar, fins a aconseguir el 100% del procediment.

El Pla SIRCA té com a objectiu principal reduir i suprimir les càrregues administratives que la Generalitat imposa a ciutadans i empreses, bé per estar establit així en una norma, o bé per les corresponents exigències d'informació sobre la seua activitat.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial