Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell trau a licitació la contractació centralitzada d'aplicacions informàtiques en matèria d'Hisenda

El Consell trau a licitació la contractació centralitzada d'aplicacions informàtiques en matèria d'Hisenda

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha tret a licitació un concurs per a la contractació centralitzada del suport, desenrotllament i evolució de les aplicacions i els sistemes d'informació en matèria d'Hisenda, el projecte DESIGHA-2014. El preu de licitació del contracte, per a un període de dos anys, és de 8,2 milions d'euros, l'IVA inclòs.

Amb el projecte DESIGHA-2014 (Desenrotllament dels Sistemes d'Informació de la Generalitat en Matèria d'Hisenda), la Conselleria perseguix actualitzar els programes informàtics existents en l'àmbit d'Hisenda, així com desenrotllar-ne de nous que siguen necessaris. El termini per a presentar les ofertes finalitza el pròxim 13 d'octubre de 2014.

Per mitjà d'este concurs es licita un únic contracte per al desenrotllament i l'evolució de qualsevol aplicació i sistema d'informació en matèria d'Hisenda, cosa que suposa donar servici a sistemes crítics per a la gestió econòmica i pressupostària, com els sistemes de comptabilitat, de recaptació tributària, de contractació i de gestió de la tresoreria, el patrimoni de la Generalitat o els fons europeus, entre altres.

La directora general de Tecnologies de la Informació, Sofia Bellés, ha destacat que segons experiències anteriors s'estima que el projecte DESIGHA permetrà a la Generalitat estalviar al voltant del 25 % del gasto en estos servicis, cosa que suposarà uns dos milions d'euros.

Així mateix, ha recordat que el concurs s'emmarca en el procés que gestiona la Direcció General de Tecnologies de la Informació per a la reducció del gasto en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la Generalitat, en este cas a través de la integració i optimització de contractes.

"L'objectiu de la nostra estratègia és la millora contínua dels sistemes d'informació de la Generalitat, en este cas en un àmbit tan estratègic com és Hisenda, amb la racionalització, al mateix temps, dels recursos dedicats", ha assegurat Bellés.

El contracte es dividix en dos lots. El primer, amb un import de licitació de 3 milions d'euros, es dedica als sistemes d'informació de gestió tributària i als servicis d'administració electrònica a través del Portal Tributari de la Generalitat.

El segon lot, que es licita per 5,2 milions d'euros, se centra en el suport i la millora de les aplicacions que gestionen el circuit economicofinancer, així com els sistemes informàtics que permeten la gestió diària de la intervenció, tresoreria, pressupostos, patrimoni i contractació administrativa de la Generalitat.

Gestió centralitzada de les TIC

El projecte DESIGHA-2014 forma part de la política de racionalització del gasto en TIC que ha posat en marxa el Consell en esta legislatura. A través de la centralització de les competències i de la contractació en TIC, s'obté un important estalvi derivat d'eliminar gastos redundants i aplicar economies d'escala.

DESIGHA-2014 se suma al projecte DESIG (Desenrotllament i Suport de les Aplicacions i Sistemes d'Informació de la Generalitat), el contracte únic per al desenrotllament, suport i evolució de totes les aplicacions informàtiques de les conselleries i organismes de la Generalitat, que ha disposat d'un pressupost inicial de 23 milions d'euros (l'IVA inclòs) i un estalvi de 6,5 milions d'euros (el 28,4 %), després del procés de licitació.

DESIG té quatre lots: administració electrònica, gestió de portals i plataformes tecnològiques; gestió administrativa comuna, econòmica, de subvencions, recursos humans, econòmics i contractació; sistemes d'ordenació d'activitats, de l'àmbit social, seguretat i institucional i del mercat laboral, i sistemes de gestió d'educació, cultura i esports.

Addicionalment, amb estos contractes la Direcció General de Tecnologies de la Informació perseguix potenciar l'ús de programari lliure i fonts obertes en el desenrotllament dels sistemes d'informació i orientar el treball cap a l'ús de components reutilitzables entre administracions, la qual cosa, a més de reduir gastos corrents com el pagament per llicències, permet millorar la qualitat i la seguretat dels sistemes d'informació.

Tall de veu de la directora general de Tecnologies de la Informació, Sofia Bellés.

novetats

El Consell autoriza un convenio con la UPV para financiar la Cátedra de Inteligencia Artificial aplicada a la Administración Pública

El convenio, dotado con un presupuesto de 60.000 euros, cubre la realización de estudios y actividades destinadas a potenciar la aplicación de la IA en los servicios públicos durante el ejercicio...

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial