Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell modifica la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica a fi d'adaptar-la a l'actual estructura del Govern valencià

El Consell modifica la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica a fi d'adaptar-la a l'actual estructura del Govern valencià

El Consell ha aprovat la modificació del Decret 112/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC) a fi d'adaptar-la a l'actual estructura del Consell.

Esta comissió té com a objecte la coordinació i impuls del desplegament i execució de la política de la Generalitat en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), societat del coneixement i qualitat dels serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el sector públic dependent, així com la relació amb les administracions públiques, empreses, ciutadans i societat civil de la Comunitat Valenciana.

Atés que tant el Decret 153/2015, de 29 de juny, que determina les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, com el Decret 103/105, de 7 de juliol, que establix l'estructura orgànica bàsica de la presidència i de les conselleries de la Generalitat, han definit una nova organització de l'Administració autonòmica, és necessari modificar el decret de creació de CITEC, en els seus articles 2 i 4, a fi d'adequar-ho a la nova organització.

En este sentit, cal recordar que el reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (Decret 153/2015, de 18 de setembre) atorga a este departament les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació de l'Administració i que, d'altra banda, les competències en matèria de qualitat dels serveis estan atribuïdes a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Decret 160/2015, de 18 de setembre).

Així, les modificacions introduïdes determinen que la presidència de CITEC serà ocupada per la persona que ostente la titularitat de la conselleria que tinga atribuïda les competències en matèria de tecnologies de la informació, la comunicació i la societat del coneixement (actualment, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic) i la vicepresidència, per la persona que ostente la titularitat de la conselleria que tinga atribuïda les competències en matèria de qualitat dels serveis (actualment, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació).

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial