Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell destina 560 milions per a digitalitzar l'Administració, enfortir el sector de tecnologies de la informació i millorar els serveis públics digitals

El Consell destina 560 milions per a digitalitzar l'Administració, enfortir el sector de tecnologies de la informació i millorar els serveis públics digitals

El Consell destina 560 milions per a digitalitzar l'Administració, enfortir el sector de tecnologies de la informació i millorar els serveis públics digitals

El Consell ha aprovat hui el Pla Estratègic de la Generalitat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2016-2020), elaborat per la Conselleria d'Hisenda i Model d'Econòmic, amb un pressupost estimat de 560 milions d'euros.

Aquest pla és el resultat d'un profund procés de reflexió interna i externa, en el qual s'ha analitzat tant la mateixa organització de la Generalitat com el sector i el mercat TIC de la Comunitat per a realitzar un diagnòstic de la situació actual.

Amb això, s'ha formalitzat l'estratègia que seguirà la Direcció General de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), com un full de ruta fins a 2020 per a digitalitzar l'Administració valenciana, enfortir el sector TIC de la Comunitat i oferir serveis públics digitals de qualitat.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha definit el Pla TIC atenent les directrius polítiques marcades pel Consell i que es fonamenten en el Pacte del Botànic, així com les prioritats establides per la normativa i els programes de finançament d'àmbit estatal i europeu, com l'Agenda Digital, el programa Horitzó 2020, l'Estratègia RIS3, etc.

A més, el disseny del pla s'ha vist influït per dues circumstàncies: d'una banda, la necessitat d'impulsar la transformació digital de la societat valenciana, promovent l'ús de tecnologies innovadores; i, d'un altre, el fet que el paper de les tecnologies de la informació i la comunicació serà crucial en el canvi de model econòmic i productiu en la Comunitat.

El pla s'articula entorn de 3 eixos estratègics: Administració innovadora, eficient i conscient; serveis moderns, segurs, inclusius i integrats que facen realitat la transformació digital de l'Administració; i l'enfortiment del sector TIC i la transformació del model productiu, millorant l'atenció a la societat civil i la relació amb el món acadèmic.

Aquests tres eixos, al seu torn, es defineixen en 19 objectius desenvolupats per mitjà de 228 accions i més de 350 activitats concretes. Amb la planificació estratègica es persegueix, entre altres coses, desenvolupar una Administració de justícia eficient, un sistema educatiu públic innovador i sistemes d'informació orientats a diversos àmbits com el foment de l'ocupació, la igualtat, l'habitatge, l'agricultura, el turisme, la transparència i la cultura.

A més, entre les iniciatives previstes destaquen diverses accions per a la dinamització del sector TIC de la Comunitat, com la creació d'un comité sectorial junt amb les universitats, els instituts tecnològics, el sector empresarial i entitats socials implicades.

L'estratègia inclou, al seu torn, el Pla de Transformació Digital de la Generalitat, aprovat d'urgència el passat mes d'abril per a avançar ja en la modernització de l'Administració valenciana per mitjà de l'impuls a l'Administració electrònica en la gestió interna i la promoció del seu ús per part de la ciutadania.

El Pla serà avaluable a través d'una oficina tècnica

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic realitzarà un seguiment específic del Pla TIC, a través d'una oficina tècnica, per a mesurar els resultats de la seua execució, arreplegar dades i publicar els indicadors. A més, està concebut com un pla dinàmic que possibilite adaptar l'estratègia en TIC a l'evolució de la Generalitat i els avanços de la tecnologia en els pròxims 4 anys.

L'adopció, el control i el seguiment del pla aniran a càrrec del que preveu el pressupost assignat a la DGTIC per a l'exercici 2017 i les anualitats successives. Enguany, el pressupost de la Direcció General ha augmentat un 27% fins a arribar als 141,9 milions d'euros.

L'objectiu serà consolidar aquesta xifra, per la qual cosa s'estima que el pressupost que es gestionarà fins a 2020 rondarà els 560 milions d'euros.

Entre les actuacions previstes, el Pla portarà Internet a zones rurals i menys poblades de la Comunitat Valenciana a través de la nova Xarxa Única. Aquesta iniciativa ajudarà a reduir la bretxa digital i servirà particulars i empreses per a desenvolupar nous models de negoci en zones menys ateses per les operadores privades. També es dotarà en 2017 de connexió ultraràpida i wifi a 1.500 centres educatius públics.

606.000 factures electròniques i informació a 90.000 proveïdors

A més, el Pla inclou la posada en marxa d'un sistema que permetrà a milers de proveïdors i famílies saber l'estat dels seus cobraments pendents. En concret, aquest nou servei beneficiarà 90.000 empreses i ciutadans, dels quals 35.000 són receptors de subvencions i 56.000, proveïdors de la Generalitat. Així mateix, es crearà una marca/segell TIC d'excel·lència que s'atorgarà a les empreses que complisquen els estàndards de qualitat establits.

La iniciativa dissenyada en l'horitzó de 2020 aposta pel programari lliure, aposta referendada en les Corts, la qual cosa obrirà noves vies de negoci a les empreses. Aquesta línia d'actuació és una oportunitat per al sector TIC valencià, especialment per a les pimes, perquè l'estalvi en llicències s'invertirà en empreses que desenvoluparan solucions lliures per a la Generalitat, convertint-se en fabricants especialitzats de tecnologia en compte de simples distribuïdors.

En educació, s'implantarà així mateix l'expedient electrònic de l'alumne i del docent, de manera que tots els estudiants i professors podran accedir a través d'Internet a totes les dades educatives i acadèmiques, igual que succeeix actualment en l'àmbit de la sanitat amb l'historial clínic.

El Pla preveu així mateix inversions per a fer realitat la justícia sense papers o, en l'àmbit d'hisenda, la gestió electrònica de nòmines, bases de dades o subvencions. En aquest sentit, s'està consolidant la facturació electrònica en la Generalitat, on ja hi ha més de 606.000 factures electròniques a l'any.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial