Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell autoritza la contractació d'un servei tècnic especialitzat en tecnologies de la informació que accelere l'administració electrònica

El Consell autoritza la contractació d'un servei tècnic especialitzat en tecnologies de la informació que accelere l'administració electrònica

El ple del Consell ha autoritzat la contractació de la prestació de serveis tècnics de suport especialitzats en tecnologies de la informació i la comunicació que acceleren la implantació de l'administració electrònica en la Generalitat.

El contracte, que tindrà una duració de tres anys i un pressupost estimat de 12 milions d'euros, té com a objectiu complementar el treball que actualment realitzen els 60 tècnics que té l'administració en aquesta àrea, que compta amb un àmbit d'actuació molt ampli i un considerable volum de treball.

L'Administració gestiona més d'un miler de servidors i 200 sistemes de gestió de bases de dades, que inclouen la gestió processal dels jutjats, les oficines d'ocupació, la gestió de tributs i nòmines o la comptabilitat, entre altres.

La Generalitat també administra un petabyte d'emmagatzematge (equivalent a un milió de gigues), el correu electrònic de GVA, la plataforma de teleadministració, centenars d'aplicacions per conselleria en diferents tecnologies (FORMS, Java, PHP, .NET) i en diferents entorns, tota la gestió de les comunicacions a nivell de xarxa local d'accés en col·legis, així com 2.000 dispositius de diferent índole que donen suport a les comunicacions anteriorment descrites.

Tota aquesta infraestructura genera, a més, unes 9.000 incidències anuals, 7.000 peticions de serveis i, de vegades, requereix el desenvolupament de projectes propis de sistemes.

Des del Consell se ha assenyalat que aquest reforç és necessari tant per a donar resposta dins del termini i en la forma corresponent a les peticions i incidències que es produeixen diàriament, com per a poder assumir projectes més amplis relacionats amb l'acceleració de la implantació de l'administració electrònica.

En aquest sentit, l'objectiu del Consell és convertir els processos en paper en electrònics, facilitant els tràmits que els ciutadans realitzen amb l'administració pública.

En l'actualitat, les administracions són cada dia més dependents de les tecnologies de la informació per a satisfer els seus compromisos amb la ciutadania i per a poder donar resposta a les seues necessitats internes.

Tot açò constitueix un nou repte per als serveis d'informàtica, que a més de gestionar els sistemes, han d'oferir un servei constant i estable predicible en costos i amb qualitat de servei acordada.

Des del Consell s'és conscient d'aquesta realitat i, per això, es pretén assegurar que la prestació del servei es duga a terme en les millors condicions, ja que el funcionament inadequat de la infraestructura de computació bàsica i els serveis que aquesta ofereix incidiria en elevats costos per a la Generalitat.

Presència de pimes valencianes

El contracte es dividirà en tres lots, la qual cosa facilitarà la participació de pimes. El primer dels lots englobarà els serveis gestionats d'administració general de sistemes; el segon lot se centrarà en els procediments, divulgació i gestió de la qualitat del servei de sistemes i producció, mentres que el tercer lot preveurà la millora contínua i optimització dels processos productius.

Des del Consell s'entén que el servei en tecnologies de la informació ha de caracteritzar-se per la flexibilitat, ja que és el servei qui ha d'adaptar-se a les necessitats de l'Administració i no al revés. Aquesta flexibilitat també ha de fer-se extensiva a l'abast i cobertura de les adaptacions.

El servei també haurà de basar-se en la qualitat, de manera que els nivells de prestació constituiran una mesura objectiva per a avaluar la satisfacció del servei. Finalment, la gestió del servei també ha d'aportar informació sobre el seu estat, tendències i evolució . És l'anomenada traçabilitat, entesa com el seguiment que es pot realitzar de les operacions realitzades.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial