Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell autoritza el contracte de serveis de suport integral d'infraestructures, equipament i logística de les TIC en els centres educatius

El Consell autoritza el contracte de serveis de suport integral d'infraestructures, equipament i logística de les TIC en els centres educatius

El Consell autoritza el contracte de serveis de suport integral d'infraestructures, equipament i logística de les TIC en els centres educatius

  • El contracte permetrà donar suport especialitzat en tecnologies als centres per a facilitar la transformació digital del sistema educatiu
  • Té un valor estimat de 76.371.386,67 euros i un termini d'execució de 36 mesos, prorrogable 24 mesos més

El Consell ha autoritzat la tramitació del contracte administratiu de serveis de suport integral d'infraestructures, equipament i logística de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Mitjançant aquest contracte es pretén abordar un ambiciós projecte de transformació digital per als 1.600 centres educatius de titularitat de la Generalitat en la Comunitat Valenciana, sustentat en un servei de suport i atenció al posat TIC en l'entorn educatiu.

El contracte permetrà donar suport al nou model d'aula que s'implantarà en els centres públics de la Generalitat i que serà una aula digitalitzada amb eines d'última generació.

L'import màxim de licitació ascendeix a la quantitat de 54.399.889,87 euros (IVA inclòs). El valor estimat del contracte ascendeix a 76.371.386,67 euros (sense IVA), corresponent al pressupost base de licitació i l'eventual pròrroga.

Digitalització de l'educació

Aquest projecte forma part de l'estratègia de digitalització de l'educació, en la qual la Generalitat està invertint més de 200 milions d'euros per a fer un canvi transformador que situe al sistema educatiu valencià a l'avantguarda d'Europa.

La contractació és a càrrec de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i es fonamenta en el fet que la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport està escometent la transformació digital del model educatiu, que requereix habilitar totes les dimensions de l'educació, així com nous canals per a la relació entre els agents que conformen el sistema educatiu.

Tot això, recolzat en infraestructures tecnològiques i eines de gestió consolidades que serviran de motor del canvi per a la posada en marxa del nou model de centre educatiu.

Aquestes accions s'emmarquen en l'estratègia recollida en l'eix ‘Educació Digital’ del Pla Estratègic de Transformació Digital de l'Administració de la Generalitat (GEN Digital 2025). A més, aquest procés de transformació del model educatiu s'ha vist accelerat, en gran manera, per la pandèmia de COVID-19 i l'aprovació dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

El termini d'execució del contracte serà de 36 mesos, repartits en 4 anualitats, amb possibilitat de pròrroga de fins a 24 mesos, corresponents a la fase de ple servei.

Serveis de suport

Amb l'objectiu de facilitar la transformació digital dels centres educatius, aquest contracte permetrà oferir als centres un servei de suport dinàmic, proactiu i flexible que, a més de proporcionar els serveis de suport de nivell 2 al posat TIC, incorpore un model de gestió concorde a les necessitats del sistema educatiu, multiplicant considerablement els recursos actuals i acostant-lo als centres educatius, seguint els criteris de proximitat i major presencialitat.

Per a això, s'oferiran els serveis de manteniment de l'equipament maquinari, els serveis logístics d'emmagatzematge i distribució i el servei de suport integral TIC dels centres educatius, compost per un equip de suport tècnic avançat; una oficina de gestió operativa, millora contínua, seguretat i adopció del canvi; i un equip de tècnics de suport i coordinació.

Aquests serveis han de garantir a les persones usuàries del sistema educatiu la disponibilitat del maquinari, programari i les comunicacions del posat TIC dels centres educatius per a accedir a les aplicacions existents i recursos formatius de manera ràpida, segura i transparent en el dispositiu que estiguen utilitzant.

Per aquesta raó, el servei ha de cobrir qualsevol tipus d'incident, petició i canvi en el posat TIC, la millora contínua en la seua gestió, la participació activa en la millora de les actuals eines de gestió del lloc, l'automatització dels processos del lloc, la normalització i l'evolució dels actius durant tot el període de duració del contracte.

Es farà especial èmfasi en l'acompanyament a l'equip docent per a contribuir a la seua satisfacció i coneixement de les múltiples tecnologies disponibles, així com la incorporació d'eines de gestió de les TIC que donen valor al servei.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial