Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell aprova un conveni amb la Intervenció General de l'Estat per a compartir eines informàtiques de control dels fons europeus

El Consell aprova un conveni amb la Intervenció General de l'Estat per a compartir eines informàtiques de control dels fons europeus

El Consell aprova un conveni amb la Intervenció General de l'Estat per a compartir eines informàtiques de control dels fons europeus

El ple del Consell ha aprovat la signatura d'un conveni entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) per a compartir l'ús d'eines informàtiques dirigides al control dels fons europeus.

El Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17/12/2013 assenyala que, per a cada programa operatiu, l'Estat membre designarà una autoritat de control, independent de l'autoritat de gestió i de l'autoritat de certificació. També s'estableix que podrà designar-se una mateixa autoritat de control per a més d'un programa operatiu.

Actualment, per al període de programació 2014-2020, la IGAE és l'Autoritat d'Auditoria per a tots els programes operatius de FEDER, Fons de Cohesió i Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), i per als programes plurirregionales del Fons Social Europeu (FSE), mentre que les comunitats autònomes són els que exerceixen el control sobre els programes operatius del FSE regional.

A més, a través de la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions de la Intervenció General, la Comunitat Valenciana realitza també les auditories de verificació tant dels sistemes de gestió i control com de les operacions dels fons en els quals la IGAE actua com a Autoritat d'Auditoria, per la qual cosa ambdues administracions, que comparteixen informació, necessiten eines informàtiques adequades per a dur a terme aquesta labor.

Recentment, la IGAE ha actualitzat el programa informàtic utilitzat per a la gestió d'aquests fons, denominat AUDInet, i ho ha dotat d'una nova eina denominada FOCUS, que permet l'existència de dominis d'informació totalment independents per a la IGAE i per a la Intervenció General, la qual cosa garanteix l'homogeneïtat en el tractament de la informació que es remitent a la Comissió Europea.

Mitjançant aquest conveni, l'Administració General de l'Estat posa a la disposició de la Comunitat Valenciana aquestes eines d'informació i control dels fons europeus. Aquest conveni, que té vigència fins al 31 d'agost de 2025, no comporta obligacions econòmiques per a la Generalitat.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial