Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell aprova un conveni amb el Centre Criptològic sobre seguretat informàtica

El Consell aprova un conveni amb el Centre Criptològic sobre seguretat informàtica

El Consell ha aprovat un conveni entre la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i el Centre Criptològic Nacional (CCN), dependent del Centre Nacional d'Intel·ligència, en matèria de seguretat informàtica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

L'objecte del conveni és fixar les bases de col·laboració entre la Generalitat i el Centre Criptològic per a impulsar a Espanya els aspectes de seguretat que requerix el desenrotllament de la societat de la informació, a través de l'intercanvi d'informació, la formació especialitzada i el desenrotllament de projectes tecnològics.

Les noves tecnologies tenen un paper clau en la millora de l'eficiència. Per este motiu, les Administracions Públiques han d'utilitzar el seu potencial per a millorar la productivitat, la competitivitat i l'ocupació, però sempre amb plenes garanties que l'elaboració, la conservació i la utilització de determinada informació es realitze de forma segura per a garantir-ne el funcionament eficaç al servici dels interessos generals.

El CCN té entre les seues funcions la de respondre als incidents de seguretat procedents del ciberespai sobre sistemes classificats, sistemes de l'Administració i sistemes d'empreses pertanyents a sectors estratègics, per a la qual cosa disposa del denominat Equip de Resposta per a Emergències Informàtiques CERT (CCN-CERT).

Per la seua banda, la Generalitat, a través de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, disposa des de 2007 del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-cv), que assumix la funció de donar resposta als incidents de seguretat informàtica en l'àmbit de les Administracions Públiques, les empreses i els ciutadans de la Comunitat.

Ja que les funcions d'ambdós organismes relatives a la seguretat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació estan en consonància, el present conveni afavorirà que ambdós entitats col·laboren mútuament per a unir recursos de cara a aconseguir una major eficàcia en els seus objectius.

El finançament del present conveni es durà a terme amb els pressupostos ordinaris de funcionament propis de cada un dels organismes.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial