Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell aprova l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana 2014-2020

El Consell aprova l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana 2014-2020

El Consell ha aprovat l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana 2014-2020, compromesa amb l'impuls d'un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador en l'àmbit de la Comunitat.

L'Agenda Digital CV, que orientarà les seues activitats en matèria de societat digital i TIC en els pròxims set anys, té un pressupost de 636,60 milions, dotació que estarà distribuïda entre els programes pressupostaris de les Conselleries que desenrotllen els plans i projectes específics.

Este termini per a desenrotllar els projectes de l'Agenda Digital CV està sincronitzat amb el Marc Financer Plurianual de la Unió Europea 2014-2020, de manera que el seu desenrotllament vaja en paral·lel amb el nou programa de Fons Estructurals.

Al seu torn, els recursos econòmics de l'Agenda Digital CV comptaran amb el cofinançament al 50% per part dels fons europeus a través del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER).

L'objectiu de l'Agenda Digital CV és aprofitar el potencial transformador de les TIC com a palanca per a afavorir el canvi cap a un model econòmic sostenible, basat en la innovació i el coneixement, un model social inclusiu basat en una ciutadania participativa i altament capacitada.

L'Agenda Digital CV té un marc temporal de 7 anys (2014-2020), i se centra en tres eixos estratègics d'actuació que inclouen iniciatives en l'àmbit de les TIC de totes les conselleries. El primer dels eixos, denominat Ciutadania Digital, tindrà una dotació de 279,1 milions d'euros, seguit de l'eix d'Administració Digital, amb 209,3 milions, i del denominat Economia Digital, amb un pressupost de 148,1 milions.

Els ciutadans de la Comunitat constituïxen l'objectiu directe del primer dels eixos de l'Agenda Digital CV, per a promoure'n la incorporació a la Societat Digital en la Comunitat. Per a això, l'acció de la Generalitat contribuirà a la ciutadania digital en dos sentits; des del punt de vista de l'oferta, es potenciarà la incorporació de les TIC en servicis públics bàsics, la sanitat, l'educació i l'administració de justícia, així com per a l'impuls en les polítiques de transparència i de govern obert.

La Generalitat està compromesa amb una gestió pública eficient i racional, tot equilibrant el control amb la productivitat a través de processos àgils i alleugerits de càrrega administrativa, identitat digital, relació per mitjans electrònics, administracions sense paper, gestió automatitzada o les tècniques més avançades de gestió.

En l'àmbit de l'Economia Digital, la Generalitat perseguix aconseguir importants avanços quantitatius i qualitatius en l'economia valenciana. L'economia basada en les tecnologies digitals és una prioritat en la iniciativa Europa 2020, com a estratègia de creixement per a la pròxima dècada, per a eixir reforçats de la crisi amb un creixement més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Actuacions en les àrees de comerç electrònic, capacitació en línia, teletreball, servicis públics digitals, desenrotllament del sector TIC, millora de les xarxes i l'accés a Internet, etc., en són algunes de les previstes en este eix de l'Agenda Digital CV.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial