Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell aprova el contracte per a la renovació tecnològica i ampliació de la xarxa de comunicacions COMDES destinada a emergències i seguretat

El Consell aprova el contracte per a la renovació tecnològica i ampliació de la xarxa de comunicacions COMDES destinada a emergències i seguretat

El Consell aprova el contracte per a la renovació tecnològica i ampliació de la xarxa de comunicacions COMDES destinada a emergències i seguretat

El Consell ha aprovat la contractació de la prestació de serveis de manteniment preventiu i correctiu i de suport a l'explotació, així com el subministrament d'equipament per a la renovació tecnològica i l'ampliació de la Xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergències i Seguretat (COMDES) de la Generalitat.

La xarxa COMDES és la infraestructura comuna a la Comunitat Valenciana per a oferir un servei fiable de comunicacions mòbils digitals a totes les organitzacions i flotes que presten serveis de prevenció, rescat, emergències i seguretat.

La xarxa -que garantix les comunicacions en cas de catàstrofes, al marge de les operadores privades- està a disposició de totes les administracions de la Comunitat Valenciana, i és utilitzada, entre altres, en serveis d'urgències sanitàries o prevenció d'incendis forestals, el Centre de Coordinació d'Emergències 112, els consorcis provincials i locals de bombers, la Política Autonòmica i les policies locals i efectius de protecció civil de 173 ajuntaments.

El contracte compta amb un pressupost de 42.134.283,96 d'euros per a un període inicial de 4 anys i substituïx a l'encara en vigor, que va permetre en 2007 el desplegament inicial de la xarxa i la seua posada en servei.

El nou contracte permetrà la renovació tecnològica de la xarxa, substituint els equips en situació d'obsolescència i permetent incorporar noves funcionalitats com les aplicacions per a usuaris. Així mateix, garantix l'ampliació de la xarxa i inclou nous serveis.

Criteri d'eficiència econòmica

La licitació s'ha dissenyat amb un criteri d'eficiència econòmica ajustant els costos, entre altres mesures, per l'eliminació del pagament d'interessos, atés que el subministrament no es realitzarà ara per la modalitat d'arrendament amb opció a compra, que ha suposat un abonament estimat en 22,5 milions en gastos financers.

Així mateix, en el nou contracte s'ajustarà el gasto al consum real de béns i serveis, de manera que una part de la facturació reflectida és variable, en funció del consum segons preus unitaris.

També s'incorpora el concepte de catàlegs de serveis i equips, sol·licitant als licitadors en la pròpia oferta els preus unitaris de cada element del catàleg, la qual cosa oferix a la Generalitat una transparència de costos per a garantir una gestió més eficient del contracte.

En el nou contracte s'ha optat per una definició detallada del seu abast, així com de les obligacions de l'adjudicatària, a partir d'una anàlisi exhaustiva de les necessitats de la xarxa i de l'estat dels equips actuals, molts d'ells en situació d'obsolescència tecnològica.

D'esta manera, el pressupost de licitació s'ha pogut ajustar a les necessitats concretes de la xarxa i la Generalitat podrà tindre, des del principi, un major control sobre la seua execució.

Cal destacar que la inversió realitzada està finançada al 50% per la Unió Europea, a través del Fons Europeu de desenvolupament Regional (FEDER).

Un 23,2% més d'estacions base per a ampliar a més usuaris

La xarxa COMDES és pública i està operada i explotada per la Generalitat a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), que du a terme la planificació, supervisió i gestió tècnica, així com les tasques de gestió operativa dels usuaris.

COMDES va ser concebuda per a arribar a integrar a totes les organitzacions responsables d'estos serveis en la Comunitat i, actualment compta amb 9.600 usuaris -quasi al límit dels 10.000 usuaris que permet l'actual contracte- de 177 flotes, entre els quals es troben els serveis d'urgències sanitàries, Protecció Civil, els consorcis provincials i locals de Bombers, així com els cossos de Policia Local de 173 ajuntaments, incloent-hi les capitals de província.

Cada flota o organització pot utilitzar COMDES com una xarxa privada virtual amb grups propis i amb total independència de la resta. Per a això, COMDES compta amb 172 estacions base distribuïdes per tot el territori, més de 214 radioenllaços i capacitat per a més de 1.260 comunicacions de veu i dades simultànies.

El nou contracte permetrà l'ampliació de la xarxa amb 40 noves estacions base, un 23,2% més, l'augment de la capacitat per a permetre la incorporació de més usuaris i la millora de comunicacions amb el 112 CV.

A més, la xarxa constituïx el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis que intervenen en una emergència o catàstrofe, tal com preveu la Llei 13/2010, sent per tant un servei crític i una ferramenta clau per al Centre de Coordinació d'Emergències 112CV de la Generalitat.

En el nou contracte s'inclouen tasques de revisió contínua

A causa del caràcter tan sensible d'este servei, les tasques de revisió contínua de tot l'equipament són essencials per a mantindre les condicions òptimes i reduir les avaries o el seu impacte (manteniment preventiu), així com les tasques de diagnòstic i resolució d'avaries en el mínim temps possible (manteniment correctiu).

Per este motiu, en este nou contracte s'han inclòs unes condicions molt exigents per a la prestació d'estos serveis, preveient mecanismes per a garantir que l'empresa adjudicatària dedique mitjans personals i tècnics altament especialitzats i amb elevada disponibilitat.

A més, el nou contracte afegeix, respecte a l'anterior, nous serveis que s'han identificat com necessaris per a que la Generalitat puga operar i explotar la xarxa amb la qualitat que requerixen els seus usuaris. En particular, s'afegeixen serveis de suport a la gestió tècnica i operativa de la xarxa, a la comunicació o a la formació del personal.

Després de deu anys des de la posada en marxa de la xarxa, el nou contracte permetrà abordar la renovació tecnològica de COMDES en profunditat i incorporar noves funcionalitats.

A més, es va a dedicar una important inversió a l'ampliació de la xarxa per a donar resposta a l'incessant augment dels usuaris i les seues necessitats de comunicació, que han evidenciat la necessitat de dur a terme una ampliació en quasi la totalitat dels subsistemes de la xarxa.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial