Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell aplica un pla urgent per a digitalitzar la Generalitat davant del retard tecnològic acumulat i la pràctica absència d'una administració electrònica

El Consell aplica un pla urgent per a digitalitzar la Generalitat davant del retard tecnològic acumulat i la pràctica absència d'una administració electrònica

El Consell aplicarà un "pla urgent" per a digitalitzar l'administració davant del retard tecnològic acumulat i la inexistència, a hores d'ara, d'una verdadera administració electrònica, la qual cosa posa a la Generalitat "en risc de perdre el tren de la transformació digital", tal com s'indica en l'informe sobre la transformació digital de l'Administració Valenciana, el Pla de Transformació Digital elaborat per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

L'objectiu és impulsar l'ús de l'administració electrònica tant en la gestió interna com per la ciutadania, reduir la bretxa digital, minorar la càrrega administrativa a ciutadans i empreses, disminuir dràsticament l'ús del paper, agilitzar els processos administratius i el seu cost, cooperar amb les altres administracions per a intercanviar dades i documents de manera que s'evite que els ciutadans hagen de desplaçar-se per a acreditar documents entre les diferents seus administratives i, en definitiva, promoure la societat de la informació.

Al desenvolupament d'esta iniciativa es destinaran, a pesar de la insuficiència financera que patix la Comunitat Valenciana a causa de la infrafinançament, un total de 30 milions d'euros. Una inversió absolutament prioritària per la situació d'emergència en què es troben les TIC del Consell.

Res de l'existent en l'actualitat afavorix el repte d'implantar l'administració electrònica. No s'ha fet la necessària labor prèvia de simplificació de processos administratius, ni la tasca d'unificar processos diferents per a fer el mateix. Tampoc s'han desenrotllat totes les peces necessàries per a implantar l'administració electrònica. La política TIC de la Generalitat en l'etapa anterior es caracteritza per la falta de coherència en les decisions adoptades, la carència d'un pla estratègic i la disminució de les inversions.

Un altre aspecte a destacar és l'alarmant externalització de serveisTIC que els governs anteriors van realitzar. Hui en dia, els macroconcursos i contractes estan en mans de grans empreses o de multinacionals, quedant oblidades les pime valencianes del sector TIC, que només han arreplegat les molles dels grans contractes en un règim de subcontractació.

Per tot això, resulta impossible parlar de "herència" en matèria de transformació digital en la Generalitat, simplement perquè és pràcticament inexistent. Els anteriors governs no van escometre amb serietat la transformació digital de l'administració de la Generalitat. Es van dedicar esforços i pressupostos a vendre cap a l'exterior una futura administració electrònica i en l'interior no s'estava treballant.

A partir d'ara, tres seran les línies de treball principals del Pla de Transformació Digital: l'administració electrònica, el procés d'adaptació de serveis i aplicacions i el desenvolupament d'una oficina tècnica de seguiment del pla.

Una administració electrònica en potència

Respecte a l'administració electrònica, el principal objectiu és avançar en la identificació i desenvolupament dels elements necessaris per a la seua implantació. El desenvolupament d'alguns d'estos elements ja s'ha iniciat, però és necessari adaptar-los a noves normatives o avançar en el seu desenvolupament, que és molt incipient.

És el cas, per exemple, del gestor documental que permetrà l'arxiu de documents electrònics actius o de l'expedient electrònic que permetrà l'intercanvi de documents amb altres administracions i que es troben parcialment desenvolupats. Per la seua banda, la passarel·la per al pagament electrònic ha d'optimitzar-se i el tauler d'anuncis i edictes electrònics es troba en procés de millora, per citar alguns exemples.

En altres casos, la situació és pitjor ja que es partix de zero. Alguns dels components necessaris per al desenvolupament de l'administració electrònica es troben encara sense desenvolupar, com és el cas de l'arxiu longeu de documents electrònics que permet l'emmagatzematge a llarg termini, el servei de còpia electrònica compulsada o el de custòdia documental que permet el ressegellat periòdic de documents certificats per a evitar la seua caducitat.

1.500 aplicacions per revisar

Dins del pla, també es durà a terme un procés d'adaptació de serveis i aplicacions. La Generalitat, fruit de l'atomització dels serveis d'informàtica en temps passats, compta amb més de 1.500 aplicacions que necessiten ser revisades i, si és necessari, adaptades per a la seua incorporació dins del procés de transformació digital.

També s'identificaran els serveis NO-TIC que és necessari adaptar, com ara l'optimització de processos o la digitalització de documents. Este punt és molt important, ja que encara que no es tracta de serveis TIC pròpiament dits, l'adaptació d'estos serveis és indispensable per a avançar en la digitalització administrativa. De la inversió total de la iniciativa, 30 milions, un total de 3 milions es destinaran a estes accions NO-TIC.

Per a controlar l'execució d'este Pla de Transformació Digital de l'Administració, el Consell posarà en marxa una oficina tècnica que avaluarà el seu grau d'execució i facilitarà indicadors d'avanç.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial