Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere Arcadi España: “ADiC serà el referent de la modernització de l'Administració i la ciberseguretat a la Comunitat”

Arcadi España: “ADiC serà el referent de la modernització de l'Administració i la ciberseguretat a la Comunitat”

Arcadi España: “ADiC serà el referent de la modernització de l'Administració i la ciberseguretat a la Comunitat”

Arcadi España: “ADiC serà el referent de la modernització de l'Administració i la ciberseguretat a la Comunitat”
  • La Generalitat presenta l'Agència per a la Digitalització i la Ciberseguretat a representants de les administracions, les empreses i la societat civil
  • Centralitzarà la gestió de les tecnologies de la informació de la Generalitat i reforçarà l'estratègia de ciberseguretat

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha assegurat aquest dijous que la nova Agència per a la Digitalització i la Ciberseguretat (ADiC) "serà el referent de la modernització de l'administració i la ciberseguretat a la Comunitat Valenciana".

Arcadi España ha fet aquestes declaracions durant l'acte de presentació de la nova agència ADiC, que ha tingut lloc a la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, i que ha reunit representants del sector públic valencià i nacional, la societat civil i les empreses tecnològiques de referència de la Comunitat Valenciana.

El conseller d'Hisenda ha destacat que ADiC "ens permetrà culminar amb èxit la transformació digital de l'Administració valenciana amb el lideratge digital que possibilita la transformació de les persones, mitjançant la capacitació digital i la col·laboració, així com dels processos, per mitjà de la simplificació administrativa, l'optimització de recursos i la racionalització de procediments".

Segons Arcadi España, la nova agència "podrà impulsar les accions necessàries per a avançar en la definició i implementació d'un nou model organitzatiu i cibernèticament segur per a tota l'Administració", i ha afegit que des de l'Administració "hem de treballar per a reduir la bretxa digital que pateixen les persones majors o les famílies que no tenen accés a les noves tecnologies, perquè no podem deixar ningú arrere en aquest procés de digitalització".

En concret, l'agència tindrà personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica dins del seu àmbit competencial. Quedarà adscrita a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, tot i que el Consell pot acordar la seua dependència funcional d'altres departaments per a l'execució de mesures establides en plans sectorials.

Planificació i coordinació en matèria de TIC

L'agència s'ocuparà de la planificació i la coordinació en matèria de TIC, ciberseguretat i teleadministració per a la Generalitat i els seus organismes autònoms, és a dir, com a administració electrònica, organització de la seguretat de la informació de la Generalitat, ciberseguretat en la societat valenciana, contractació centralitzada dels serveis i subministraments TIC, reenginyeria de processos, tractament de dades, i la direcció, planificació i supervisió de l'execució de les activitats de la societat mercantil ISTEC.

El responsable de les finances valencianes també ha explicat que la creació d'aquesta agència "està motivada per la necessitat de mitigar les tres grans febleses de la Generalitat en l'àmbit de les TIC, que són la contractació, la gestió del talent i l'adaptació a les tendències tecnològiques, així com per a abordar la centralització d'alguns serveis tecnològics en el sector públic instrumental".

Per aquest motiu, la Generalitat ha optat per copiar el millor dels models que hi ha a l'Estat des de fa més de 20 anys, ja que, tant Andalusia, Catalunya, Galícia i Madrid disposen d'eines similars.

Amb la creació d'ADiC, la Generalitat culmina el procés d'adaptació dut a terme durant diversos anys per la Conselleria d'Hisenda, el qual ha reforçat la DGTIC amb l'estructura suficient per a fer front a la gestió del canvi que es requerirà. D'aquesta manera, finalitza una primera i complexa fase de modernització dels instruments tecnològics, amb el marc jurídic necessari.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic ha indicat que en els pròxims anys ADiC serà "no sols un referent intern, sinó també un referent extern, un estendard de modernització dels valencians i una palanca de canvi en el nostre teixit productiu per la seua gran capacitat de coordinació de les inversions tecnològiques, les quals estan valorades en més de 300 milions d'euros anuals".

Segons Arcadi España, "ADiC oferirà una imatge consolidada de l'Administració valenciana davant dels agents econòmics, amb una interlocució única i una estratègia de transformació digital definida de manera transversal i homogènia. I servirà per a modular, mitjançant la seua gran capacitat de compra, la generació de riquesa al territori i blindarà l'àrea tecnològica davant de possibles canvis o tensions externes".

En aquest sentit –ha continuat el conseller–, "l'agència aportarà una gestió organitzativa millor, ja que possibilitarà la centralització de tots els recursos tecnològics de la Generalitat, amb una gestió més eficient i l'estalvi de despeses importants. D'aquesta manera, s'obtindrà una visió de conjunt i una gestió de la dada de manera única, homogènia i realista".

Finalment, el conseller ha subratllat que la creació d'ADiC "ens permetrà, primer de tot, donar l'impuls necessari a la innovació tecnològica en la Generalitat, gràcies a la captació de tendències en la interacció amb les empreses i a la nostra nova capacitat de resposta davant de les necessitats i les tecnologies identificades. A més, facilitarà la definició d'estratègies pròpies innovadores i anticipades en la Generalitat i més agilitat en la seua posada en marxa".

Centralització de les TIC

D'altra banda, el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, José Manuel García Duarte, ha indicat que amb la creació d'ADiC "la Generalitat culmina el procés de centralització de la gestió de les TIC que va començar en 2011 amb la creació de la DGTIC. Després de 30 anys en què les competències es distribuïen entre les conselleries, la Generalitat va començar a concentrar en un departament únic les competències en TIC".

Amb la creació de l'Agència per a la Digitalització i la Ciberseguretat, la Generalitat pretén disposar d'una entitat de dret públic per a dissenyar i executar les mesures per a millorar els nivells de transformació digital i de ciberseguretat de la Generalitat i agilitzar la contractació de serveis i subministraments i la gestió del talent en matèria de TIC, seguint les directrius de la política general del Consell.

El director general de TIC també ha explicat que, en matèria de ciberseguretat, "l'objectiu és que ADiC arribe a oferir, de la mateixa manera com ha començat a fer la DGTIC amb les administracions locals i les diputacions, una cartera de serveis relacionada amb la ciberseguretat industrial que permeta referenciar la Comunitat com una destinació d'inversions moderna i segura".

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial