Actualitat

La Generalitat controla el gasto en servicis d’impressió i tòner

La Generalitat controla el gasto en servicis d’impressió i tòner

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTI), ha publicat una instrucció per a controlar el gasto en servicis d'impressió i en tòner de la Generalitat Valenciana. S'estima que esta iniciativa permetrà reduir el gasto en estos servicis en un 30 per cent.

La comissió interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en el gasto en l'àmbit de la Generalitat va aprovar una sèrie de mesures d'estalvi en matèria de gastos corrents i de funcionament.

Entre estes mesures, la Conselleria d'Hisenda i Administració Publica, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTI), ha dictat una instrucció per a reduir el gasto en el servici d'impressió en l'Administració valenciana.

Esta instrucció se suma a iniciatives anteriors de la DGTI encaminades a reduir el gasto corrent en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), com és el cas de les instruccions relatives a l'ús de dispositius mòbils i a la implantació i l'ús de telefonia IP o de programari lliure en el lloc de treball.

L'objectiu d'esta mesura és reduir el consum elèctric, racionalitzar l'ús dels servicis d'impressió, controlar el gasto en tòners, i fomentar l'ús del correu electrònic i les xarxes compartides com a mecanismes habituals de comunicació i distribució d'informació entre els empleats públics.

El control del gasto en els servicis d'impressió és especialment important en l'Administració, ja que permet reduir el consum elèctric, l'ús de paper i el consum de tòner, un dels materials d'oficina de major cost en l'Administració.

La instrucció inclou un conjunt de bones pràctiques de compliment obligatori, com ara configurar el mode d'estalvi d'energia en les impressores, cosa que permetrà reduir fins a un 50 per cent la factura elèctrica, imprimir en mode esborrany i a doble cara, o evitar imprimir correus electrònics.

Així mateix, la instrucció establix que s'ha d'utilitzar la xarxa interna de la Generalitat per a distribuir i compartir informació, així com fer ús del correu electrònic com a mitjà habitual de comunicació entre els òrgans administratius.